Bemestingsplan opstellen voor bedrijven met derogatie en BEX

Alle agrarische bedrijven moeten vanaf 2023 een bemestingsplan opstellen. Sinds 2006 waren alle veehouderij- en akkerbedrijven die aan derogatie deelnemen al verplicht om een gebruiksnormenberekening en een bemestingsplan bij te houden maar vanaf 2023 geldt het dus ook voor alle agrarische bedrijven. Het plan biedt u duidelijkheid over de werkelijke mestproductie en de plaatsingsruimte op eigen land. Ook dient dit plan bij eventuele controle van de NVWA als bewijs dat u met uw bedrijfsvoering aan de vereiste regelgeving voldoet.

Derogatie

Voor een derogatievergunning voor 2022, die lang onzeker was, kan u zich, voor zover nu bekend, vanaf november 2022 aanmelden. De voorwaarden voor derogatie veranderen vanaf 2023 en de toegestane verhoging van te gebruiken stikstof uit dierlijke mest zal vanaf 2023 afgebouwd  tot 170 in 2026.

Agrovisie Bv Adviesbureau kan u hiermee van dienst zijn. Voor onze klanten vragen wij conform de regelgeving derogatie aan en geven wij de mestvoorraden door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Daarnaast stellen wij een bemestingsplan op en passen wij deze aan wanneer er wijzigingen hebben plaats gevonden in bijvoorbeeld het grondgebruik. Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe u met de huidige hectares en dieraantallen uitkomt met uw mestproductie.
Wij adviseren u over de aan- of af te voeren hoeveelheid mest. Tevens kunnen wij de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) berekening voor u verzorgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij samen de mogelijkheden kunnen bespreken om een bemestingsplan te maken en/of derogatie aan te vragen.

Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit. Fosfaatrechten zijn nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Voor jongvee van vleesveehouders zijn alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorieën niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Heeft u vragen over fosfaatrechten of bent u geïnteresseerd in de aankoop van fosfaatrechten? Dan verwijzen wij u door naar Van Kemenade Bv Vastgoed adviesbureau.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.