Bemestingsplan opstellen voor bedrijven met derogatie en BEX

Sinds 2006 zijn veehouderij- en akkerbedrijven die aan derogatie deelnemen verplicht om een gebruiksnormenberekening en een bemestingsplan bij te houden. Het plan biedt u duidelijkheid over de werkelijke mestproductie en de plaatsingsruimte op eigen land. Ook dient dit plan bij eventuele controle van de NVWA als bewijs dat u met uw bedrijfsvoering aan de vereiste regelgeving voldoet. Veehouders die gebruik willen maken van derogatie moeten zich voor 1 februari van het nieuwe jaar aanmelden.

Agrovisie Bv Adviesbureau kan u hiermee van dienst zijn. Voor onze klanten vragen wij in januari derogatie aan en geven wij de mestvoorraden door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Daarnaast stellen wij een bemestingsplan op en passen wij deze aan wanneer er wijzigingen hebben plaats gevonden in bijvoorbeeld het grondgebruik. Het is belangrijk om in kaart te brengen hoe u met de huidige hectares en dieraantallen uitkomt met uw mestproductie.
Wij adviseren u over de aan- of af te voeren hoeveelheid mest. Tevens kunnen wij de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) berekening voor u verzorgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij samen de mogelijkheden kunnen bespreken om een bemestingsplan te maken en/of derogatie aan te vragen.

3


Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit. Fosfaatrechten zijn nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Voor jongvee van vleesveehouders zijn alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorieën niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Heeft u vragen over fosfaatrechten of bent u geïnteresseerd in de aankoop van fosfaatrechten? Dan verwijzen wij u door naar Van Kemenade Bv Vastgoed adviesbureau.

Derogatie 2020
De minister is inmiddels bezig om de verleende derogatie te verlengen voor 2020 en 2021. Daarbij is het cruciaal dat Nederland goede resultaten boekt bij de versterkte handhavingsstrategie mest. De minister verwacht dat er pas aan het einde van dit jaar duidelijkheid is over de Nederlandse derogatie voor 2020 en 2021. Sneller kan niet omdat er pas politieke besluiten kunnen worden genomen door de nieuwe Europese Commissie na november van dit jaar.

Aanmelden derogatie
Bedrijven die willen deelnemen aan de derogatie moeten hiervoor een ‘derogatievergunning’ aanvragen. De aanvraag hiervoor kan in de periode van 1 januari tot uiterlijk 31 januari worden gedaan via mijn.rvo.nl.