Ondernemingsplan voor strategisch ondernemen

Veel ondernemers zijn bezig met hun bedrijfsontwikkeling. Gelet op de omstandigheden en ontwikkelingen is het noodzakelijk geworden om een bedrijf te exploiteren dat voor de toekomst gewaarborgd is. Door alle regelgeving lopen ondernemers uit de agrarische sector  die bezig zijn met plannen om hun bedrijf aan te passen c.q. uit te breiden, tegen steeds meer wetten en regels aan. Ook is er een grote groep bedrijven die adequaat wil inspelen op de veranderende regelgeving met betrekking tot de Natuurbeschermingswet en het GLB 2019.

Agrovisie Bv Adviesbureau kan u hierbij helpen door bv. een ondernemersplan op te stellen waarin de persoonlijke doelen / wensen van de betrokkenen besproken wordt. Op deze manier wordt meer inzicht verkregen in de financiële mogelijkheden van het bedrijf zodat bijvoorbeeld het nemen van een beslissing om te investeren beter gefundeerd is.