Gecombineerde opgave

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om de Gecombineerde Opgave in te vullen en te verzenden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is een geïntegreerde opgave voor Landbouwtelling, mestwetgeving en GLB Verzamelaanvraag (aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies). Het hangt onder andere af van de hoeveelheid grond en/of dieren of de Gecombineerde Opgave ook voor u verplicht is. Met de Gecombineerde Opgave kunt u tevens een aanvraag doen voor uitbetaling van subsidies zoals agrarisch natuurbeheer en betalingsrechten.

Het invullen van de Gecombineerde Opgave kan een tijdrovende klus zijn. Uiterlijk 15 mei a.s. dient de opgave te zijn gedaan anders volgt een korting op de aangevraagde bedrijfstoeslag. Ook door het onvolledig of onjuist invullen van de opgave kunt u geld mislopen of zelfs een boete krijgen. De Gecombineerde Opgave moet digitaal ingeleverd worden.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het invullen van de opgave en kunnen de opgave snel en vakkundig invullen en indienen. U kunt er zeker van zijn dat alles correct wordt ingevuld. De Gecombineerde Opgave wordt via uw Mijn Dossier ingevuld.

Als u uw percelen heeft laten opmeten met GPS kunnen wij deze gegevens inlezen in de Gecombineerde Opgave. Indien gewenst kunnen wij de GPS-meting voor u laten uitvoeren. De uitkomst van deze meting kan eventueel worden gebruikt in een bezwaarprocedure tegen de oppervlaktematen van RVO.