Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt. Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorieën niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft

Beschikking fosfaatrechten

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest door melkvee geproduceerd worden op uw bedrijf. U mag de fosfaatrechten het hele kalenderjaar gebruiken.

Fosfaatrechten voor melkvee

Fosfaatrechten zijn nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn dus geen fosfaatrechten nodig.

Fosfaatrechten vleesvee
Bij de toekenning van de fosfaatrechten zijn bij een heel aantal bedrijven fosfaatrechten toegekend voor dieren die op 2 juli 2015 op het bedrijf zijn gehouden, waar (achteraf) geen fosfaatrechten voor nodig zijn. De toekenning van de fosfaatrechten bij vleesveehouders zijn opnieuw beoordeeld. Indien is gebleken dat er ten onrechte fosfaatrechten zijn toegekend, dan is de eerder afgegeven beschikking fosfaatrechten herzien. De betreffende bedrijven hebben hiervoor een herbeschikking gekregen.

Aankoop fosfaatrechten

Veehouders die meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze in gebruik hebben, zijn verplicht extra fosfaatrechten aan te kopen of te leasen. Voor de aan- of verkoop of het leasen van fosfaatrechten verwijzen wij u door naar de website van Van Kemenade Bv Vastgoed Adviesbureau.

20% afroming bij overdracht

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de overdracht van fosfaatrechten. De wijziging is reeds ingevoerd. In de wijziging van de wet is opgenomen dat, uiterlijk twee weken nadat het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond is gekomen, het afromingspercentage weer naar 10% wordt gezet.