Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit. Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt. Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorieën niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft (geregistreerd bij RVO).

Beschikking fosfaatrechten

Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel fosfaat door melkvee geproduceerd worden op uw bedrijf. U mag de fosfaatrechten het hele kalenderjaar gebruiken.

Fosfaatrechten voor melkvee

Fosfaatrechten zijn nodig voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn dus geen fosfaatrechten nodig. Vleesveehouders kunnen hiervoor vrijstelling aanvragen.

Aankoop fosfaatrechten

Veehouders die meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze in gebruik hebben, zijn verplicht extra fosfaatrechten aan te kopen of te leasen. Voor de aan- of verkoop of het leasen van fosfaatrechten verwijzen wij u door naar de website van Van Kemenade Bv Vastgoed Adviesbureau.

10% afroming bij overdracht

Bij de overdracht van fosfaatrechten, zowel bij koop als lease, vindt er een afroming plaats van 10%. Voor de lease van 100 kg fosfaat kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling op de 10 % afroming.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.