Subsidie Jonge Landbouwers 2018

De subsidie Jonge landbouwers 2018 wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De provincies zullen de komende tijd hun openstellingsbesluiten publiceren. De verwachting is dat de voorwaarden voor Jonge landbouwers niet of beperkt wijzigen. Waarschijnlijk past RVO haar beoordeling t.a.v. proefmaatschappen aan. De investeringslijst, die per provincie wordt vastgesteld, is nog niet bekend.

De verwachting is dat de voorwaarden voor subsidie Jonge landbouwers 2018 vergelijkbaar is met het afgelopen jaar. Ook de (algemene) voorwaarde t.a.v. het eenzijdig opzeggen van een samenwerkingsverband wijzigt waarschijnlijk niet. Wel zal RVO, naar aanleiding van enkele CBb-uitspraken, een maatschap met een overeenkomst voor onbepaalde tijd wellicht niet als proefmaatschap beschouwen. Onduidelijk is nog welke investeringscategorieën in welke provincies worden opengesteld.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

  • Het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers.
  • Het aantal niet-Jonge landbouwers.

Investeringslijst
In tabel 1 (zie hiernaast) zijn de investeringscategorieën van de investeringslijst 2017 vermeld. Volgens het openstellingsbesluit van de provincie Noord-Holland zijn aan de investeringslijst een zevental investeringscategorieën (21 t/m 27) toegevoegd. De overige categorieën (1 t/m 20) zijn vergelijkbaar met de eerdere openstelling.

In de bijlage van het openstellingsbesluit van Noord-Holland is deze lijst opgenomen met daarbij een uitgebreide toelichting per investeringscategorie.

Aantal punten
Aan iedere categorie is een aantal punten toegekend. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie. Hoe meer punten hoe hoger de kans op subsidie. Indien meerdere projecten met hetzelfde puntenaantal zijn en niet al die projecten kunnen, wegens het subsidieplafond, gehonoreerd worden, dan vindt een loting plaats tussen de projecten uit die groep.

Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwers.

Aanvragen
Bent u jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan drie jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u er net één gestart? Wilt u investeren in uw bedrijf?

Dan kunt u hiervoor de subsidie Jonge Landbouwers aanvragen.

Als u denkt dat u voor deze subsidie in aanmerking komt kan Agrovisie de aanvraag voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met het kantoor.