Subsidie Jonge Landbouwers

De subsidie Jonge landbouwers verandert in 2023.

Extra betaling voor jonge landbouwers

De jonge landbouwers die t/m 2022 de extra betaling Jonge Landbouwers hebben aangevraagd en gekregen maar waarvan nog niet de vijfjaarsperiode is verstreken kunnen voor de resterende jaren aanspraak blijven maken op de jaarlijkse extra betaling. Vanaf 2023 wordt dit een vast bedrag, ongeachte het aantal hectaren, van € 2.800 per jaar.

De subsidie Jonge Landbouwers valt vanaf 2023 onder de nieuwe GLB. Er geldt dan nog steeds dat de jonge landbouwer jonger is dan 41 per 31 december van het jaar dat de extra betaling aangevraagd wordt. De extra betaling voor jonge landbouwers komt bovenop basispremie en daarom moet u zich aan de voorwaarden voor die regeling houden. De kans bestaat dat er extra voorwaarden komen zoals bijvoorbeeld dat de jonge landbouwer ook zelfstandig beslissende zeggenschap heeft maar dat is nog niet duidelijk per eind 2022.

Vestigingssteun

Er komt een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten krijgen financiële steun. De inhoud en voorwaarden voor deze regeling zijn nog niet bekend.

Samenwerking voor generatievernieuwing

Met de regeling ‘Samenwerking voor generatievernieuwing’ kunnen projecten die bijdragen aan het aantrekken van jonge landbouwers voor het agrarisch ondernemerschap gesteund worden. Deze regeling is specifiek gericht op de zij-instromers. Dat zijn jonge landbouwers die niet binnen de familie een bedrijf kunnen overnemen.

Samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen indienen voor projecten met kennisactiviteiten, maar ook voor investeringen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de aanvraag.

Meer informatie over deze regeling volgt later.

Zoals vermeld zijn er nog een aantal onderdelen en voorwaarden niet bekend voor 2023 maar die houden wij uiteraard voor u in de gaten.

Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwers.

Aanvragen

Bent u jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan drie jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u er net één gestart? Wilt u investeren in uw bedrijf?
Dan kunt u hiervoor de subsidie Jonge Landbouwers aanvragen.

Als u denkt dat u voor deze subsidie in aanmerking komt kan Agrovisie de aanvraag voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met het kantoor.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.