Subsidie Jonge Landbouwers

De subsidie Jonge landbouwers 2019 wordt opengesteld van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de regeling van het afgelopen jaar. Wel zijn o.a. aanpassingen op de investeringslijst doorgevoerd.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

  • Het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers.
  • Het aantal niet-Jonge landbouwers.

Peildatum Eigen Vermogen
De peildatum voor het bepalen van het percentage EV van de Jonge landbouwers is 31 december 2018, 30 april 2019 of 30 juni 2019.

Investeringslijst
In tabel 1 zijn de investeringscategorieën van de investeringslijst 2019 vermeld.
Ten opzicht van vorig jaar is categorie 15 ‘Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij’ uitgebreid met stallen voor de vleeskalverhouderij. De investeringscategorie ‘Spuitmachines met restvloeistoffenreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt’ is vervallen.

Aantal punten
Aan iedere categorie is een aantal punten toegekend. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie. Het aantal punten van bepaalde categorieën is gewijzigd t.o.v. de vorige openstelling.

Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwers.

Aanvragen
Bent u jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan drie jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u er net één gestart? Wilt u investeren in uw bedrijf?
Dan kunt u hiervoor de subsidie Jonge Landbouwers aanvragen.

Als u denkt dat u voor deze subsidie in aanmerking komt kan Agrovisie de aanvraag voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met het kantoor.