Subsidie Jonge Landbouwers 2018

De subsidie Jonge landbouwers 2018 wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de openstelling van het afgelopen jaar. Wel is de investeringslijst uitgebreid met twee investeringscategorieën en zijn de categorieën met mestvergisters en warmtekrachtinstallaties vervallen. Op dit moment heeft alleen de provincie Overijssel een openstellingsbesluit gepubliceerd en de regeling aangepast. De verwachting is dat de andere provincies een vergelijkbare openstelling hanteren. Naast de hoogte van de subsidie zijn in dit bericht de wijzigingen t.o.v. de vorige openstelling opgenomen.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

  • Het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers.
  • Het aantal niet-Jonge landbouwers.

Peildatum Eigen Vermogen
De peildatum voor het bepalen van het percentage EV van de Jonge landbouwers is 31 december 2017, 30 april 2018 of 30 juni 2018.

Investeringslijst
In tabel 1 zijn de investeringscategorieën van de investeringslijst 2018 vermeld. Volgens het openstellingsbesluit van de provincie Overijssel zijn aan de investeringslijst een tweetal investeringscategorieën (25 en 26) toegevoegd. In bijlage 1 van de wijziging van de ‘Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel’ is deze lijst opgenomen met daarbij een uitgebreide toelichting per investeringscategorie.

Aantal punten
Aan iedere categorie is een aantal punten toegekend. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie. Het aantal punten van bepaalde categorieën is gewijzigd t.o.v. de vorige openstelling.

Vervallen categorieën
De volgende categorieën komen niet meer op de investeringslijst voor:

  • Mestvergister.
  • Warmtekracht werkend op biomassa.
  • Warmtekracht werkend op fossiele brandstof.

Tabel 1. Lijst van investeringscategorieën voor subsidie Jonge landbouwers.

Aanvragen
Bent u jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan drie jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u er net één gestart? Wilt u investeren in uw bedrijf?
Dan kunt u hiervoor de subsidie Jonge Landbouwers aanvragen.

Als u denkt dat u voor deze subsidie in aanmerking komt kan Agrovisie de aanvraag voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met het kantoor.