Betalingsrechten

Het systeem van de bedrijfstoeslagen (2006 – 2013) was gebaseerd op historische betalingen. Het nieuwe GLB is overgestapt naar betalingen per hectare. Toeslagrechten met speciale voorwaarden zijn komen te vervallen. Iedere landbouwer krijgt vanaf 2019 dezelfde waarde per hectare uitgekeerd. Daarnaast moet u voldoen aan de zogenaamde vergroeningseisen.

Geleidelijke overgang tot 2019

De toeslagrechten zijn per 31 december 2014 vervallen. In 2015 is een nieuw systeem van rechten, namelijk de betalingsrechten, in werking getreden. Deze betalingsrechten zijn in 2015 toegekend. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2019. De afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer is dan geleidelijk.

Aantal en waarde van de betalingsrechten

Het aantal betalingsrechten is bepaald op basis van het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat gebruikt werd op 15 mei 2015.

De waarde van het betalingsrecht in de overgangsperiode is gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014. De waarde van de verhuurde toeslagrechten telt hierbij mee omdat u als verhuurder deze rechten in eigendom heeft. Het bedrag voor de betaling voor de vergroening wordt verschillend per bedrijf, omdat het 30% is van de totale betaling. In 2019 zal de basisbetaling € 275,24 per hectare zijn en naar verwachting de betaling voor de vergroening € 115 per hectare.