Betalingsrechten

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is in 2015 overgestapt naar betalingen per hectare in plaats van het systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen. Het huidige GLB-beleid geldt waarschijnlijk tot en met 2021.

Na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten

Minister Schouten heeft al aangegeven dat zij er voorstander van is om de betalingsrechten te laten vervallen. Onder andere omdat alle betalingsrechten vanaf 2019 dezelfde waarde hebben. Hierdoor kan het systeem eenvoudiger worden en is registratie van betalingsrechten of overdrachten hiervan niet meer nodig. Verder verwachten we dat de invoering van het nieuwe GLB met één jaar wordt uitgesteld, omdat de besluitvorming pas na de verkiezingen van het Europees Parlement zal plaatsvinden.

Voorgaande betekent dat het stelsel van betalingsrechten t/m 2021 blijft bestaan en deze vanaf 2022 vrijwel zeker komen te vervallen.

Aantal en waarde van de betalingsrechten

Vanaf 2019 ontvangt ieder bedrijf per betalingsrecht hetzelfde bedrag; de basis- en vergroeningpremie. Dit is in totaal circa €380 per ha. Hiervan is €262,91 basispremie. De verwachting is dat van 2022 tot 2027, de basisinkomenssteun – waarschijnlijk geleidelijk – zal dalen naar circa €200 per subsidiabele hectare. De randvoorwaarden blijven vergelijkbaar met de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Ten opzichte van de huidige premie zal de daling fors zijn.

Vergroening

U kunt bij de uitbetaling van de betalingsrechten de vergroeningsbetaling krijgen als u voldoet aan volgende vergroeningsvoorwaarden:

  • gewasdiversificatie op bouwland
  • 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA)
  • behoud van blijvend grasland

Gewasdiversificatie
Met de vergroeningsmaatregel Gewasdiversificatie wil de Europese Unie (EU) bevorderen dat er meer verschillende gewassen op hetzelfde moment verbouwd worden. De verplichting van gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare.

5% Ecologisch Aandachtsgebied
Op het bouwland moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch aandachtsgebied. Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een bouwland oppervlakte van meer dan 15 hectare.

Blijvend grasland
Met de vergroeningsmaatregel Blijvend grasland zorgen lidstaten en landbouwers ervoor dat de hoeveelheid blijvend grasland in Nederland op peil blijft.

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld als u biologisch landbouwer bent) kunt u vrijstelling krijgen van vergroeningsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over de de basisbetaling en vergroeningsbetaling. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.