Betalingsrechten

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is in 2015 overgestapt naar betalingen per hectare in plaats van het systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen.

Geleidelijke overgang tot 2019

Dit betekent dat iedere landbouwer vanaf 2019 dezelfde waarde per hectare krijgt uitgekeerd. Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2019. Op die manier verloopt de afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer geleidelijk.

Aantal en waarde van de betalingsrechten

Het aantal betalingsrechten is bepaald op basis van het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat gebruikt werd op 15 mei 2015. De waarde van het betalingsrecht in de overgangsperiode is gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014.

Vanaf 2019 bedraagt de basisbetaling € 262,91 per hectare en de betaling voor de vergroening ca. € 114 per hectare.

Vergroeningsbetaling

De vergroening is in het leven geroepen om biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. De vergroening is een verplichting voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningsbetaling zijn met elkaar verbonden. Het bedrag voor de betaling voor de vergroening is verschillend per bedrijf, omdat het 30% is van de totale betaling.

U kunt bij de uitbetaling van de betalingsrechten de vergroeningsbetaling krijgen als u voldoet aan volgende vergroeningsvoorwaarden:

  • gewasdiversificatie op bouwland
  • 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA)
  • behoud van blijvend grasland

Gewasdiversificatie
Met de vergroeningsmaatregel Gewasdiversificatie wil de Europese Unie (EU) bevorderen dat er meer verschillende gewassen op hetzelfde moment verbouwd worden. De verplichting van gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare.

5% Ecologisch Aandachtsgebied
Op het bouwland moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch aandachtsgebied. Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een bouwland oppervlakte van meer dan 15 hectare.

Blijvend grasland
Met de vergroeningsmaatregel Blijvend grasland zorgen lidstaten en landbouwers ervoor dat de hoeveelheid blijvend grasland in Nederland op peil blijft.

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld als u biologisch landbouwer bent) kunt u vrijstelling krijgen van vergroeningsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over de de basisbetaling en vergroeningsbetaling. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.