GLB Jonge Landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de basis- en vergroeningsbetaling krijgen. De extra betaling kan over maximaal 90 betalingsrechten en voor maximaal 5 jaar worden verkregen.

De extra betaling jonge landbouwers is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Voorwaarden

Voor de extra betaling jonge landbouwers moet er in 2019 aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De jonge landbouwer moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 41 jaar en blokkerende zeggenschap hebben.

Aanvragen

De extra betaling jong landbouwers kan worden aangevraagd van 1 maart tot en met 15 mei van het desbetreffende jaar via de Gecombineerde Opgave.

National reserve

Daarnaast kunnen jonge landbouwers en starters betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Dit kan ook als een jonge landbouwer of starter wel recht op eerste toewijzing heeft, maar vanuit de Nationale reserve betalingsrechten met een hogere waarde kan ontvangen.

Ook hier zijn de betalingsrechten een onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

POP3 subsidie

Jonge landbouwers kunnen ook subsidie krijgen voor een investering. Dit is een indirecte betaling en staat los van de betalingsrechten. Deze subsidie is op dit moment niet opengesteld. Klik hier voor meer informatie over deze subsidie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.