GLB Jonge Landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling bovenop de waarde van het betalingsrecht krijgen. Daarnaast kunnen jonge landbouwers en starters betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Dit kan ook als een jonge landbouwer of starter wel recht op eerste toewijzing heeft, maar vanuit de Nationale reserve betalingsrechten met een hogere waarde kan ontvangen.

Het gaat hier om een directe betaling vanuit het GLB. Jonge landbouwers konden ook nog subsidie krijgen voor een investering. Dit is een indirecte betaling en staat los van de betalingsrechten. Deze subsidie is op dit moment niet opengesteld. Jonge landbouwers subsidie