Opstellen vuurlastberekening en brandcompartimenten

In het Bouwbesluit is de afmeting van brandcompartimenten gelimiteerd op maximaal 2500m². Met name in bijvoorbeeld de veehouderij is deze compartimentsgrootte dermate klein dat dit leidt tot inefficiënte situaties.

In de wet is het toegestaan om van deze maximale compartimentgrootte af te wijken, mits bewezen kan worden dat een gelijkwaardige oplossing en brandveiligheid bereikt kan worden. De bewijslast van deze gelijkwaardige oplossing ligt bij de gebruiker, en wordt door de brandweer getoetst. Deze gelijkwaardige oplossing kan berekend worden door het opstellen van een vuurlastberekening waarmee op basis van het “concept beheersbaarheid van brand” en het “reken beslis model” bepaalt kan worden wat het bijbehorende maximale vloer oppervlak mag zijn.

In een vuurlastberekening wordt gekeken naar zowel permanente als variabele elementen die meetellen voor de berekening. Permanente elementen zijn daken, wanden, bedradingen en vloeren. Variabele elementen zijn onder andere voorraden, machines en installaties. Het totaal bepaalt de vuurlast. De gemeente verlangt in sommige gevallen een vuurlastberekening bij een bouwaanvraag.

Agrovisie Bv Adviesbureau kan voor u de vuurlastberekening verzorgen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.