Bezwaarschriften

Steeds vaker krijgen veehouderijen te maken met afwijzingen, boetes en andere beslissingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze beslissingen kunnen verregaande gevolgen hebben voor het bedrijf.

In de loop der jaren heeft Agrovisie Bv Adviesbureau uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het gebied van bezwaarprocedures.

Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het zeer waardevol kan zijn om in bezwaar te gaan tegen niet gerechtvaardigde beslissingen van de RVO.

In het gehele traject van bezwaarmaking kunnen wij met onze kennis en ervaring u van dienst zijn om een zichtbaar resultaat te behalen voor uw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.