Fosfaatbank

Bedrijven die minder fosfaatrechten hebben dan fosfaatruimte kunnen uit de fosfaatbank een ontheffing aanvragen.

Hierdoor mogen zij meer dieren houden dan op grond van het aantal fosfaatrechten is toegestaan. Bij meer aanvragen dan ruimte uit de fosfaatbank wordt er geloot onder de aanvragers. Bij deze loting maken Jonge landbouwers meer kans. De ontheffing gaat in per 1 januari van het volgende jaar en geldt voor een periode van 5 jaar. In deze periode mag een bedrijf geen fosfaatrechten verkopen of verleasen. Aanvragen kan op zijn vroegst vanaf half oktober.

Aanvragen

Een ontheffing gaat steeds per 1 januari en moet in het voorgaande kalenderjaar worden aangevraagd. De (jaarlijkse) aanvraagperiode wordt ieder jaar apart bekendgemaakt. Aangezien de beslistermijn maximaal 13 weken is en 1 september leidend is voor het aantal fosfaatrechten, is de verwachting dat de aanvraag normaal gesproken in september kan worden gedaan.

Aanvragen voor 2019
Het is de verwachting dat de regeling in de tweede helft van oktober definitief wordt. De aanvragen voor 2019 zullen pas hierna ingediend kunnen worden. De datum is echter nog niet bekend.

Loting

Het aantal ontheffingen hangt af van de inhoud van de fosfaatbank. Voor de aanvraagperiode wordt de inhoud van de fosfaatbank bekendgemaakt. Indien er meer aanvragen zijn dan het aantal kilogrammen fosfaat dan zal een loting plaatsvinden.

Ieder bedrijf met minder fosfaatrechten dan fosfaatruimte kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing uit de fosfaatbank. De ontheffing geldt voor vijf jaar. Het bedrijf moet de gehele periode aan de voorwaarden blijven voldoen. De verwachting is dat het aantal aanvragen veel meer zal zijn dan de beschikbare hoeveelheid fosfaatrechten. De kans om in aanmerking te komen is daarom klein.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.