Waarde betalingsrechten 2018 en 2019 verlaagd

Betalingsrechten hebben een waarde die voor elke landbouwer is vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2019. Jaarlijks wordt gekeken of deze waarde aangepast moet worden. In juli 2017 is het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) anders verdeeld. Hierdoor is er voor 2018 en 2019 € 30 miljoen minder beschikbaar voor de directe betalingen GLB. Deze verlaging verdeelt RVO met een vast percentage over alle toegekende betalingsrechten.

Nieuwe waarde betalingsrechten
De waarde van alle betalingsrechten wordt met 4,48% verlaagd. Dit gebeurt met terugwerkende kracht per 15 mei 2018. Heeft u uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd in 2018? Dan gebruikt RVO bij de berekening van uw betaling voor 2018 de nieuwe waarde van uw betalingsrechten. De verlaging geldt voor de waarde van de betalingsrechten van 2018 en 2019.

Nieuwe waarde bekijken
De nieuwe waarde van uw betalingsrechten die u in eigendom en/of in gebruik heeft, kunt u vinden op mijn.rvo.nl in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten. Zet de peildatum op 15 mei 2018.