Fosfaatrechten

De fosfaatrechten zijn een feit. Deze zijn in het leven geroepen nu het fosfaatplafond wordt overschreden.

Het referentiejaar voor de fosfaatrechten is 2014, met als peildatum 2 juli 2015. Deze worden gebaseerd op het gemiddeld aantal melkkoeien en jongvee en de gemiddelde melkproductie per koe in het referentiejaar.

Naar verwachting is de wet in de loop van 2016 gereed en zal met terugwerkende kracht van 1 januari gaan gelden. Let wel: peildatum is 2 juli 2015 en referentiejaar is 2014. Dat betekent dat wijzigingen die tussen 2014 en 2 juli 2015 hebben plaatsgevonden, die bij RVO geregistreerd zijn en die van invloed zijn op het gemiddeld aantal op het bedrijf gehouden stuks melkvee of op de forfaitaire excretie, kunnen worden meegenomen in de bepaling van de toen te kennen fosfaatrechten.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.