Mestverwerkingsplicht

De Nederlandse overheid heeft met ingang van 1 januari 2014 de mestverwerkingsplicht ingesteld. Dit betekent dat iedere veehouder verplicht is om een bepaalde hoeveelheid mest (kg fosfaat) te (laten) verwerken. Agrovisie kan voor u berekenen hoeveel kg fosfaat u moet (laten) verwerken.

De overheid geeft veehouders de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht onderling over te dragen middels Vervangende Verwerkings Overeenkomsten (VVO).

Agrovisie ondersteunt veehouders bij het organiseren van hun mestverwerkingsplicht door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en door de administratieve en financiële afhandeling te verzorgen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Agrovisie Bv Adviesbureau.