Niet in 2017, maar in 2018 fosfaatrechten

Er komt een jaar uitstel voor de invoering van de fosfaatrechten. Die treden niet vanaf 1 januari 2017, maar per 1 januari 2018 in werking. Dit omdat het anders botst met de regels rondom staatssteun, zo klinkt er vanuit de Europese Commissie.

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2016 ingestemd met het wetsvoorstel fosfaatrechten. Het aangenomen wetsvoorstel treedt ‘op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking’. De bedoeling is dat de fosfaatrechten per 1 januari 2018 geïntroduceerd worden. Middels één van de aangenomen amendementen is geregeld, dat dit besluit eerst aan de Eerste en Tweede Kamer moet worden voorgelegd en dat dit alleen maar mogelijk is, indien het ‘aannemelijk is dat de Europese Commissie Nederland derogatie verleent voor de periode 2018-2021’. (bron: Component Agro)

Derogatie is ‘voorwaarde’

Met het amendement is geregeld, dat de fosfaatrechten alleen maar worden geïntroduceerd, indien het aannemelijk is dat Nederland weer derogatie krijgt voor de periode van 2018 t/m 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.