Waarde betalingsrechten 2018 en 2019 verlaagd

Betalingsrechten hebben een waarde die voor elke landbouwer is vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2019. Jaarlijks wordt gekeken of deze waarde aangepast moet worden. In juli 2017 is het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) anders verdeeld. Hierdoor is er voor 2018 en 2019 € 30 miljoen minder beschikbaar voor de directe …

Waarde betalingsrechten 2018 en 2019 verlaagd Lees meer »

Subsidie Jonge Landbouwers 2018

De subsidie Jonge landbouwers 2018 wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de openstelling van het afgelopen jaar. Wel is de investeringslijst uitgebreid met twee investeringscategorieën en zijn de categorieën met mestvergisters en warmtekrachtinstallaties vervallen.

Subsidie Jong Landbouwers 2017

De regeling is op 15 januari 2018 gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Per 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 wordt de subsidie Jonge Landbouwers opengesteld. Een bedrijf kan subsidie aanvragen voor investeringen uit maximaal drie investeringscategorieën. Er geldt geen ondergrens per investering. Op dit moment is het openstellingsbesluit van Noord-Holland gepubliceerd.

Fosfaatreductieplan: uitspraak hoger beroep en gevolgen

De Staat is in hoger beroep in het gelijk gesteld in een aantal procedures tegen het fosfaatreductieplan van de vonnissen van 4 mei. Hiermee komen ook alle vrijstellingen als gevolg van een positief besluit op de ‘lichte toets’ te vervallen. Dit zal vrijwel zeker ook gaan gelden voor de bedrijven, waaronder u, waartegen nu nog …

Fosfaatreductieplan: uitspraak hoger beroep en gevolgen Lees meer »

Mestverwerkingsplicht

De Nederlandse overheid heeft met ingang van 1 januari 2014 de mestverwerkingsplicht ingesteld. Dit betekent dat iedere veehouder verplicht is om een bepaalde hoeveelheid mest (kg fosfaat) te (laten) verwerken. Agrovisie kan voor u berekenen hoeveel kg fosfaat u moet (laten) verwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.