Subsidie Jonge Landbouwers 2018

De subsidie Jonge landbouwers 2018 wordt opengesteld van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019. De provincies zullen de komende tijd hun openstellingsbesluiten publiceren. De verwachting is dat de voorwaarden voor Jonge landbouwers niet of beperkt wijzigen. Waarschijnlijk past RVO haar beoordeling t.a.v. proefmaatschappen aan. De investeringslijst, die per provincie wordt vastgesteld, is nog niet bekend.

Lees verder

Fosfaatbank

Bedrijven die minder fosfaatrechten hebben dan fosfaatruimte kunnen uit de fosfaatbank een ontheffing aanvragen.

Lees verder

Subsidie Jong Landbouwers 2017

De regeling is op 15 januari 2018 gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Per 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 wordt de subsidie Jonge Landbouwers opengesteld. Een bedrijf kan subsidie aanvragen voor investeringen uit maximaal drie investeringscategorieën. Er geldt geen ondergrens per investering. Op dit moment is het openstellingsbesluit van Noord-Holland gepubliceerd.

Lees verder

Fosfaatreductieplan: uitspraak hoger beroep en gevolgen

De Staat is in hoger beroep in het gelijk gesteld in een aantal procedures tegen het fosfaatreductieplan van de vonnissen van 4 mei. Hiermee komen ook alle vrijstellingen als gevolg van een positief besluit op de ‘lichte toets’ te vervallen. Dit zal vrijwel zeker ook gaan gelden voor de bedrijven, waaronder u, waartegen nu nog een hoger beroep loopt.

Lees verder

Niet in 2017, maar in 2018 fosfaatrechten

Er komt een jaar uitstel voor de invoering van de fosfaatrechten. Die treden niet vanaf 1 januari 2017, maar per 1 januari 2018 in werking. Dit omdat het anders botst met de regels rondom staatssteun, zo klinkt er vanuit de Europese Commissie.

De Tweede Kamer heeft op 6 december 2016 ingestemd met het wetsvoorstel fosfaatrechten. Het aangenomen wetsvoorstel treedt ‘op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking’. De bedoeling is dat de fosfaatrechten per 1… Lees verder

Mestverwerkingsplicht

De Nederlandse overheid heeft met ingang van 1 januari 2014 de mestverwerkingsplicht ingesteld. Dit betekent dat iedere veehouder verplicht is om een bepaalde hoeveelheid mest (kg fosfaat) te (laten) verwerken. Agrovisie kan voor u berekenen hoeveel kg fosfaat u moet (laten) verwerken.

Lees verder